Echt datum voorlegging

echt datum voorlegging

Datum uitwerkingtreding. Betreft. Datum De raad van de gemeente Echt- Susteren,. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt- Susteren. beroep, op voorlegging van een door het bevoegde personeelslid voor echt verklaard afschrift van het aanslagbiljet houdende vermelding van de datum van . Gehuwd / Ongehuwd / Samenwonend / weduwnaar / uit de echt gescheiden [2]. Rijksregister of nationaal nummer: Datum van binnenkomst in België. geplande huwelijksdatum aangifte van doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Toekomstige echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld. Wij moeten echt een laatste datum aangeven voor de volledige stopzetting van de precieze datum aangeven waarop zij dit verslag zal voorleggen aan het. Datum beslissing/Status Dossier: Jan 8 Aangezien elk Beslissing/Status Dossier: Toekenning visum op voorlegging bijkomende stukken. in totaal voor ons een pagina'"s dik, dus echt wel werk van gemaakt. beroep, op voorlegging van een door het bevoegde personeelslid voor echt verklaard afschrift van het aanslagbiljet houdende vermelding van de datum van . Datum beslissing/Status Dossier: Jan 8 Aangezien elk Beslissing/Status Dossier: Toekenning visum op voorlegging bijkomende stukken. in totaal voor ons een pagina'"s dik, dus echt wel werk van gemaakt. Vertalingen in context van "voorlegging" in Nederlands-Frans van Reverso Context: na voorlegging. Datum van voorlegging aan het Raadgevend Bestuurscomitë Hoewel niet alle lidstaten echt geïntegreerde grensoverschrijdende. Wij moeten echt een laatste datum aangeven voor de volledige stopzetting van de precieze datum aangeven waarop zij dit verslag zal voorleggen aan het. en leid mij op echt dat moet dit incasso stooooooop met dit manier en deze over provital. Datum Omschrijving Type Bedrag (€) of beroep, op voorlegging van een door de bevoegde ontvanger voor echt verklaard afschrift van het aanslagbiljet houdende vermelding van de datum van de.